Cíle tu nemáme jen proto, abychom něco získali. Slouží nám především k tomu, abychom rostli a ve chvíli, kdy dosáhneme svého cíle, bude nás to těšit a budeme cítit radost. Skutečné naplnění nastane ve chvíli, kdy si uvědomíme, kým jsme se díky své cestě k cíli stali.

Naše mysl i společnost nám často namlouvají, jak dané věci nezvládneme, ale je třeba se nenechat zastrašit. Občas je třeba se zvednout, posunout své hranice a začít se přibližovat ke svému cíli.

  1. Myšlenka – přesně to, co si myslím si jako magnet přitahujeme do svého života. A jen díky naší vědomé mysli se můžeme rozhodnout, čemu budeme věnovat pozornost. Vznikají tak nápady, které můžeme snáz zrealizovat.
  2. Rozhodnutí – pro to, abychom zrealizovali naše nápady, musíme se rozhodnout. Náš sen se tak může začít stávat jasnější a lehce ho můžeme začít realizovat. Jasným rozhodnutím se ze snu stává cíl.
  3. Emoce – ve chvíli, kdy smícháte svůj sen společně se svým cílem tak, jako by byl už skutečný, odevzdáme svůj záměr naší mysli.
  4. Činnost – naše mysl nám často brání konat a udělat první krok, protože jsou v ní uloženy naše staré zvyky. Pokud naše rozhodnutí spojíme s touhou dosáhnout něčeho nového, po čem toužíme, snadno se tak vydáme na cestu k cíli.