Od dětství jsme utvářeni společností, která nás směřuje tam, kam sama chce. Co naše ženství a lůno také významně ovlivnilo, je i rozvoj moderní vědy a medicíny. Společnost naším formováním z našeho života odstraňuje i pocity celistvosti, kreativity a vlastní síly, takže naše přirozenost je považována za něco nepřijatelného, co ohrožuje naše přežití nebo postavení. Ztrácíme tak kontakt samy se sebou,přestáváme být kreativní a začínáme podléhat vnitřnímu zmatku a nenávisti vůči nám samotným. Díky tomu všemu vlastně ztrácíme i vlastní identitu, nevíme kdo jsme a kam směřujeme a tak žijeme nenaplněný život, fyzickým problémům s naším lůnem i cyklem a mnohokrát žijeme v nefungujících vztazích jen proto, abychom nebyly samy.

Zavedení antikoncepčních pilulek nás sice zbavilo strachu s neplánovaného těhotenství, ale místo aby ta „zázračná“pilulka  ženy osvobodila, začala ženy odcizovat od jejich vlastních cyklu i ženských energií a mnohé z žen tak žije ve společnosti, která lůno považuje za něco nevýznamného a špatného.

Cvičení:

  • kudy ve vašem těle vede pocit svého já?
  • uvědomte si své dlaně. Cítíte je? Jsou součástí vašeho pocitu já?
  • a co vaše chodidla? jste s nimi ve spojení?
  • a právě teď přeneste pozornost ke svému lůnu, které se nachází ve vašem podbřišku. Přiložte na podbřišek vaše dlaně. Co cítíte?

Pro mnoho žen může být velmi těžké zakoušet své já ve svém lůně, protože mnoho z těch žen své lůno vnímá především ve chvíli, kdy mají menstruační bolesti. Menstruační křeče jsou voláním po naší pozornosti, bolesti jsou naším spojencem, cestou zpět k moudrosti lůna.

Mnoho žen se snaží vyhnout menstruaci v letním období či jiném nevhodném období a přirozený rytmus se snaží zastavit tím, že spolknou jakousi další zázračnou pilulku. Až někdy příště budete o této zázračné pilulce uvažovat, zkuste se zastavit a naladit se samy na sebe. Proč na úkor sebe samých dáváme přednost pohodlí a názorům dnešní konzumní doby? Vždyť menstruace je obdobím, kdy se můžeme ponořit dovnitř, cítit a zaznamenávat všechny zprávy, kterém nám lůno sděluje. Právě v období menstruace se můžeme mnohem snáze dotknout té nezkrotné části sebe samé. Je to i obdobím odpočinku, ponořením se do vnitřní svatyně a do prostoru, jenž v sobě ukrývá jednu z mnoha našich tváří.

V období menstruace jsme i více sladěné s přírodou a jsme mnohem více citlivější na změny nálad, zvuky a různé energetické proměny. Menstruace je zároveň darem,díky němuž lze odkrýt ty chvíle, kdy nejsme k sobě samé upřímné a kdy svou energii směřujeme špatným směrem.

Cvičení: Udělejte si čas samy na sebe, v klidu si sedněte, zavřete oči, své tělo uvolněte a svou pozornost obraťte k lůnu. Na svůj podbřišek přiložte své dlaně a postupně si začněte uvědomovat svou dělohu a poté nejprve jeden vaječník a pak druhý. Co tam cítíte? Teplo nebo chlad? Strach nebo klid? Po chvilce si začněte představovat, jak se vaše lůno začíná uvolňovat, rozprostírá se tam teplo, které postupně prostoupí vaše tělo. Postupně pociťujte naprosté splynutí se svým lůnem. Na konci si uvědomte své lůno v podbřišku a to teplo, které do lůna jde z vašich dlaní a poté pomalu otevřete oči.

Nebojte se své lůno objevovat v různých fázích svého menstruačního cyklu a dovolte si tak dát volný průběh energiím, které jsou v dané fázi přirozené.